Individualni tretmani

Kristaloterapija se zasniva na holističkom shvatanju ljudskog bića, u kojem se na fizičko zdravlje gleda kao na deo veće slike koja uključuje i emocije, mentalno stanje, stil života i specifičnosti svake ličnosti posebno.

Slabo i bolesno telo nastaje kada se izgubi prirodni energetski balans ili ritam. Korišćenje kristala sa njihovom savršenom atomskom strukturom, nudi vibracije i energiju koje telo prima i prati i tako se samo-isceljuje.

Lečenje kristalima takođe može da se koristi i da pomogne nekome da postigne ciljeve ili da ostvari svoj pun potencijal, posmatrano sa emocionalnog, mentalnog i duhovnog aspekta čovekovog postojanja, kako bi on mogao da se kreće napred.

Tretman kristaloterapijom

Kada se naši sistemi energije u telu lome pod stresom, negativnim mislima ili štetnim zračenjima, moćna rezonanca kristala može da nam pomogne da očistimo i ponovo uspostavimo naše harmonijske tokove zdravlja. Stavljajući kristale, n na mesto gde je došlo do energetskog disbalansa, bilo da je u pitanju fizičko ili emocionalno oboljenje ili mentalna uznemirenost, možemo da podstaknemo naše samoisceliteljske procese tela.

Kristali se mogu smeštati na mesto bola, na meridijane, akupresurne tačke ili energetske centre, čakre. Na taj način aktiviramo te centre da uspostave balans i ravnomerno raspodele energiju kroz sve čakre.

TRETMAN KRISTALOTERAPIJE TRAJE: 45 min

CENA KOTIZACIJE PO TRETMANU: 35 eura